จุดเด่นของ Little Chinese

แบ่งหลักสูตรชัดเจน

*เด็กอนุบาลอายุ 3-6 ขวบ
*เด็กประถมอายุ 6-12 ขวบ

หลักสูตรมาตรฐาน

*เหล่าซือมีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
*บทเรียนสนุก เน้นสื่อสาร
*ใช้เป็นพื้นฐานในการสอบ YCT ได้

Pre-Test วัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบข้อสอบ YCT

*แบ่งระดับชั้นการเรียน
*เกณฑ์การวัดระดับมาตรฐานระดับโลก
*สอบแบบออนไลน์ รู้ผลทันที

สื่อการสอนเป็นที่ยอมรับกว่า 50 ประเทศ

*แบบเรียนมาตรฐาน พร้อมสื่อการสอน เช่น เกม บัตรคำศัพท์ นิทาน เป็นต้น

หลักสูตรภาษาจีน

ตัวอย่างสื่อประกอบการเรียน
สื่อสำหรับเด็กอนุบาล

สื่อสำหรับเด็กประถม

หมายเหตุ *ผู้เรียนจะได้รับตำราเรียนเล่มจริงถูกลิขสิทธิ์สำหรับใช้ประกอบการเรียนทุกคอร์ส

เหล่าซือคุณภาพ

ผู้จัดทำหลักสูตรและผู้สอน
อ.บีม ( พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์ )

ประสบการณ์การสอนระดับมหาวิทยาลัยมามากกว่า 10 ปี

เป็นผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อภาษาจีน 360 องศา ที่วางขายทั่วประเทศและแบบเรียนต่างๆ มากมาย

จัดทำคอร์สออนไลน์และผลิตสื่อการสอนต่างๆ

สมัครเพื่อทดลองเรียนฟรี

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กอนุบาลคอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กประถม