หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรสำหรับเด็กอนุบาล (3-6 ปี)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะที่ได้มาตรฐานของ YCT เน้นเนื้อหาเข้าใจง่าย สนุก พร้อมมีเกมและบัตรคำศัพท์ ที่ช่วยเสริมประกอบการเรียนในคลาส

หลักสูตรสำหรับเด็กประถม (6-12 ปี)

เป็นหลักสูตรเหมาะสำหรับเด็กประถมโดยเฉพาะที่ได้มาตรฐานของ YCT เน้นเนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่เน้นท่องจำ สนุก พร้อมมีเกมและบัตรคำช่วยเสริมประกอบการเรียนในคลาส

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

จองคลาสเรียน

เลือกจองคลาสเรียนกับทีมเหล่าซือคุณภาพของทางสถาบันทั้งระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา