วิสัยทัศน์

สถาบัน Little C มุ่งปลูกฝังและสอนภาษาจีนให้เด็กไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้นำไปใช้จริงได้เสมือนเจ้าของภาษา

พันธกิจ

สถาบัน Little C มีหลักสูตรเฉพาะตามมาตรฐาน YCT และทีมเหล่าซือที่มากประสบการณ์และมีคุณภาพ เพื่อสอนให้เด็กไทยใช้ภาษาจีนได้เสมือนเจ้าของภาษา

ทดลองเรียนฟรี

เลือกทดลองเรียนกับทีมเหล่าช็อคุณภาพของทางสถาบันทั้งระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา