เหล่าซือคุณภาพ

ผู้จัดทำหลักสูตรและผู้สอน
อ.บีม ( พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์ )

จบ ปริญญาตรี
จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

จบ ปริญญาโท
จาก School of Chinese asa second language
( Chinese linguistics ), Peking University

ตัวอย่างการสอน

ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง

คุณแม่น้องกราเซีย

เหล่าซือสอนสนุก เข้าใจง่าย มีเกมและบัตรคำในคลาสเรียนทำให้น้องกราเซียไม่เบื่อเรียนเลยค่ะ 

คุณแม่น้องภูดิศ

เหล่าซือใจดี สอนสนุก เรียนเข้าใจง่าย ทำให้น้องไม่กลัวเรียนภาษาจีนเลยค่ะ

คุณแม่น้องสีไม้

สถาบันที่นี่มีทีมเหล่าซือให้เลือกหลายท่าน และมี Pretest วัดระดับของน้องก่อนเรียนดีมากๆ เลยค่ะ

เทคโนโลยีทันสมัย

เรียนสดแบบออนไลน์เข้าใจง่าย ถาม-ตอบกับเหล่าซือเสมือนเรียนอยู่ที่บ้าน

เลือกคลาสเรียนได้ตามวันและเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

หลักสูตรและเนื้อหาตามมาตรฐาน YCT

ทดลองเรียนฟรี

เลือกทดลองเรียนกับทีมเหล่าชือคุณภาพของทางสถาบันทั้งระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา